Szybki kontakt

+48 530 650 992

a.mroz@ejg-przewierty.pl

Technologia

Technologia bezwykopowego ułożenia rur polietylowych HDPE oraz rur stalowych, składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest odwiert pilotażowy polegający na wprowadzeniu w ziemie żerdzi ( podłużna rura o długości 3 metrów), aż do uzyskania punktu wyjścia.
W zależności od długości przewiertu dokręcane są kolejne żerdzie, które prowadzi obudowa nadajnika. Znajduje się w niej sonda, podająca parametry (głębokość, kąt nachylenia nadajnika, kierunek).

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego, odkręcana jest obudowa nadajnika i przykręcana głowica poszerzająca. W raz z wyciąganiem żerdzi, otwór jest poszerzany przez głowicę do odpowiedniej średnicy. W niektórych przypadkach otwór musi być rozwiercony kilkakrotnie przed wciągnięciem rury. Po uzyskaniu pożądanej średnicy otworu, za głowicą poszerzającą, zaczepiana jest rura do krętlika. Zadaniem jego jest zapobieganie kręcenia rury w trakcie wciągania.

Tak przygotowana rura, gotowa jest do wciągnięcia. Proces ten musi być wykonany w ruchu ciągłym, bez zbędnych przerw. Niezbędna podczas wszystkich etapów przewiertu jest tzw. „płuczka”. Jest to bentonit wymieszany z wodą, którego zadaniem jest wyprowadzenie rozwiercanej ziemi z otworu oraz zabezpieczenie go przed osypywaniem ziemi.